Archive For November 27, 2016

نرم افزار تخصصی مدیریت منابع انسانی پدیدار

By |

نرم افزار تخصصی مدیریت منابع انسانی پدیدار

دکتر گودرزی عضو هیات علمی دانشکده کامپیوتر دانشگاه شریف و مدیر پروژه “نرم افزار پدیدار” در مصاحبه با خبرنگار شریف ری ویو گفت: نزدیک به دو سال پیش یکی از شرکت های بانک ملت مسئله‌ ی رابا عنوان مدیریت کارمندانی که برای انجام ماموریت خویش، نظیر نگهداری و تعمیر دستگاههای ATM و POS، در شهر…

Go Top